Användarstyrd processdesign för stål med extrema egenskaper (ExtremeSteels)

Projekttid: 2018 – 2021

Budget: 8 320 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Studera en ny QP-formningsprocess och stålkvalitet som ger signifikant förbättrade egenskaper

Presshärdning, en svensk uppfinning, har visat en exponentiell industriell tillväxt och har blivit en global teknik. Den främsta drivkraften för ökad användning av presshärdade komponenter är omsorg för miljön. Användning av ultra-höghållfasta presshärdade komponenter ger möjlighet till lättare fordonskonstruktioner som syftar till mindre utsläpp. Dessa har utformats med bibehållen eller ökad passagerarsäkerhet. Det borlegerade stålet 22MnB5 har sedan införandet av presshärdning använts till höghållfasta strukturkomponenter inom fordonsindustrin.

Detta projekt syftar till att ta presshärdningstekniken till en ny nivå genom att introducera en ny termomekanisk formningsprocess baserad på Quenching and Partitioning (QP) och utforska ett nytt stålmaterial som är lämpligt för processen. Metoderna kommer att utvärderas med industriella demonstratorer och en strategi för utveckling av ett nytt optimerat QP-stål för presshärdning kommer att tas fram. Med den utveckling och förbättringar som förväntas i detta projekt kan nya tekniska lösningar för fordonsstrukturer i bilar och lastbilar avsevärt bidra till att möta framtida krav på minskade utsläpp från transportsektorn. Luleå tekniska universitet (LTU) leder konsortiet. Förutom LTU utgörs projektkonsortiet av företagen Gestamp Hardtech, Scania, SSAB och ESAB samt forskningsinstitutet Swerea KIMAB. 

Deltagande forskare

Partners

Dela