Vinnova Hållbar industri

Svensk industri har potential att leda omställningen till en mer hållbar industri, både inom och utanför landets gränser. Individuella företag, men framför allt stora delar av värdekedjor har möjlighet att genom ett samlat grepp åstadkomma den förändring som är nödvändig för att vi ska hålla oss inom de planetära gränserna.

Så vill vi bidra till en hållbar industri

Senast 2045 ska Sverige vara klimatneutrala, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Samtidigt behövs en omställning för att bli resursefektivare om resurserna ska räcka till. Näringslivet står idag för en betydande del av utsläppen och resursanvändningen, men är en avgörande del av morgondagens lösningar.

Etablerade arbetssätt, tekniker, strukturer är i sin nuvarande form ”linjära”. För att vi alla ska kunna hålla oss inom de planetära gränserna, både när det gäller utsläpp, resurser, biologisk mångfald och giftfrihet, behövs nya tekniker, strukturer och affärsmodeller.

Som aktör för att möjliggöra innovation och samverkan vill Vinnova tillsammans med industrin bidra till omställningen. Därför startar Vinnova området Hållbar industri.

Genom samverkansprogram, kunskapsutbyte och utlysningar vill vi bidra inom fyra områden

Genom samverkan inom dessa områden vill vi möjliggöra ökad global konkurrenskraft, där svensk innovation både blir en exportvara och skapar global hållbarhet.

Dela