VINNOVA Utmaningsdriven Innovation

Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Med den här satsningen vill Vinnova arbeta mer utmaningsdrivet utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Därför har vi identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha förutsättningar för internationellt ledande innovationskraft:

Dela