SIP Lättvikt

Industriell tillämpning av lättviktsteknik.

Lättviktsområdet är en styrka för Sverige med sin starka metallindustri och många globalt framgångsrika företag inom bland annat flyg och fordon. Området omfattar både material- och konstruktionsteknik och ger lösningar till lättare produkter som i sin tur leder till lägre resursbehov och högre energieffektivitet. Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsområdet bidrar därför till industrins konkurrenskraft och gör en nationell kraftsamling kring lättvikt nödvändig. Programmet drivs av LIGHTer, en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer samarbetar för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor.

Programmets mål
Programmet styr mot mål inom miljö, tillväxt och innovationseffektivitet genom kompetensutveckling och att svenska produkter framgångsrikt når slutkunder. Målet är att uppnå halverad vikt, kostnad och utvecklingstid genom insatser inom bland annat forskning, kompetensuppbyggnad samt test och demo.

Dela