ProEnviro

Nytt forskningsprogram för små och medelstora företag

 

Miljöanpassad produktframtagning

 

Ett nytt forskningsprogram för miljöanpassad produktframtagning i små och medelstora företag startas i juni 2006. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – Mistra – och Stiftelsen för Strategisk Forskning – SSF. Stiftelserna kommer gemensamt att investera 60 miljoner kronor i ett tiotal projekt.

 

Det nya programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. Därför krävs också ett samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut.

– Vi tror att det finns en stor potential hos små och medelstora företag när det gäller att ta fram mer miljöanpassade produkter och processer. Och här finns samtidigt affärsmöjligheter, säger Britt-Marie Bertilsson, programansvarig på Mistra.

Ett vetenskapligt råd ska bedöma den vetenskapliga höjden och ett industriellt råd gör en affärsmässig och strategisk bedömning av projekten. Programstyrelsen fattar beslut om vilka projekt som kommer att tilldelas projektstöd.

Samarbetet mellan de båda forskningsstiftelserna är viktigt både från miljösynpunkt och för svensk konkurrenskraft.

– Små och medelstora företag är viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling. Den typen av företag har ofta svårt att inse vikten av att bedriva och bekosta den forskning som behövs för att de ska öka – eller behålla – sin konkurrenskraft, säger Lars Frenning, SSF, programdirektör och administratör för det nya samfinansierade programmet.

För frågor om satsningen, kontakta:

Britt Marie Bertilsson, programansvarig på Mistra Tfn: 08-791 10 21 E-post: brittmarie.bertilsson@mistra.org

Lars Frenning, programansvarig på Stiftelsen för Strategisk Forskning Tfn: 08-505 816 79 E-post: lars.frenning@proenviro.se

Anna-Karin Engvall, kommunikationsansvarig, Mistra Tfn: 08-791 10 27 E-post: annakarin.engvall@mistra.org

Ingvar Isfeldt, kommunikationsansvarig, Stiftelsen för Strategisk Forskning Tfn: 08-505 816 64 E-post: ingvar.isfeldt@stratresearch.se

 

 

Dela