Produktionsklustret för geometri och kvalitet

 

Klustret för geometri och kvalitet är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom geometri och kvalitetssäkring inom produktdesign och tillverkning.

Effektiv geometri och kvalitetssäkring i produktdesign och tillverkning är en förutsättning för att uppnå kundnöjdhet och en hållbar produktion. Detta minskar också riskerna för sena justeringskostnader, förseningar och garantikostnader. I ett totalt perspektiv syftar det till att producera mindre skrot och ge mer noggrannhet i produkt och processer. En kritisk möjliggörare är att standarderna för specifikation och verifiering förstås och tolkas lika av alla inblandade.

 

Prioriterade forskningsområden

Produkt- och processpecifikationer och kravhantering 

Verktyg och metoder för mätning och kvalitetsplanering 

Verifieringstekniker och kvalitetskontroll 

 

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta kan du vinna genom att delta:

Klustermedlemmar: Sandvik Coromant, NEVS, RISE Research Institutes of Sweden, SAAB Group, Scania, Volvo Group, Volvo Cars, Husqvarna Group, Hexagon, Väderstad, Valmet, Tetrafix, ​Lidhs Tooling, Lars Hammare Utbildnings AB, Cascade, KTH, APM.

 

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information.

Koordinator: Helena Björk, RISE

Läs mer om Sveriges produktionskluster här

Dela