Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med avseende på produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.

Syftet med delprogrammet är att utforska, finna, specificera och skapa förutsättningarna för 2015 års hållbara tillverkningssystem för tillverkning av innovativa, miljövänliga och säkra produkter och därigenom stärka och vidareutveckla svensk fordonsindustris konkurrenskraft med avseende på tillverkning av fordonskomponenter och fordon. Erhållna resultat införs successivt men delprogrammets fulla effekt förväntas uppnås 2015.

Hållbar produktion omfattar följande områden:

Dela