Produktinnovation för rymd- och flygtillämpningar

7,5 HP
Startdatum: 24 augusti 2022

Lärosäte: Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet

Målgrupp: Doktorand, Industri

Akademi: Product Development Academy (PDA)


Senaste anmälningsdag: 15 augusti 2022
Platser: 22 lediga (av 25)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Välkommen till en kurs om produktutvecklingsmetoder och produktinnovationer för flyg- och rymdtillämpningar, kopplat både till vetenskaplig forskning inom området och praktik inom flyg- och rymdindustrin. Både existerande flyg- och rymdtillämpningar och framtida visionära lösningar kommer att studeras under kursen.

Kontakt

Dela