PM2: Individuell forskningskommunikation, Steg 2 Lansera forskning – ONLINE

PM2: Individuell forskningskommunikation, Steg 2 Lansera forskning – ONLINE

2.0 HP
Startdatum: 18 mars 2024

Lärosäte: Högskolan i Halmstad

Målgrupp: Industri, Doktorand

Akademi: Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 30 juni 2024
Platser: 4 lediga (av 4)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Datum enligt överenskommelse med kursgivaren efter registrering. Kursen lär dig professionella förberedelser för att väcka uppmärksamhet för din forskning i bl.a. media…

Denna kurs är en uppföljning av ögonöppnaren PM1 och är praktiskt inriktad när det gäller noggranna förberedelser och träning i att väcka intresse och förståelse för din forskning. Målgruppen är icke experter, som i PM1, eftersom många forskare har svårt att nå ut till finansiärer, samarbetspartners, beslutsfattare och ibland också i undervisningen. Du kommer också att få väsentligt svårare frågor om din forskning dag två.

Även denna kurs ges online vid två olika tillfällen, med några dagars mellanrum och med en deltagare per session. Mellan kursdagarna ska deltagaren arbeta med att förbättra sin kommunikation från dag ett. Efter din anmälan görs överenskommelse med kursledaren om tid.

Utbildningen är individuell. Boka personligt kurstillfälle då det passar dig genom att skicka ett mail till claes@johnssonmedia.se

Kursen ges på svenska eller engelska.

The course is individual and will be given according to agreements with registered participants and the course provider (claes@johnssonmedia.se).

When you have registered your interest to the course you will be contacted by the course provider.

Advanced course

The big difference from PM1 is that you will get help from the course leader, as a professional communications coach, with the preparations to make a good performance. The course is focused on practice and also to teach you how answer difficult questions and how to avoid getting cornered by tricky questions. Our communication target group for these sessions are still non experts, since most researchers many times don’t know how to reach financiers, collaborating partners or decisionmakers.

Prerequisites

PM1: Research Communication Step 1 – Eye opener

Aim

Participants is offered an advanced course in how to communicate research.

Content

This course is focused on practical training, to do interviews over and over until the participant have learned the difficulties in how to perform and convey prepared messages and also how to answer difficult questions about their research. You will also get a short theory repetition. The created messages should be newsworthy, interesting and comprehensible.

Organization

This is a two-half day course. The idea is that the participants, between day one and two, have time to prepare and improve their interview communication. You will get tools on how to work with communication strategy and also more tools on how to avoid getting cornered by tricky questions.

As a preparation the participant and the course leader will prepare messages for the course interview.

Examination

As an examination the participants will write an approved press release about their research and perform an approved interview.

Kontakt

Dela