PM11: Kvalitativ data analys för forskning inom produktrealisering #02

PM11: Kvalitativ data analys för forskning inom produktrealisering #02

7.5 HP
Startdatum: 3 november 2020

Lärosäte: Jönköping University, Mälardalens högskola

Målgrupp: Doktorand

Akademi: Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 13 oktober 2020
Platser: 15 lediga (av 16)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Syftet med kursen är att öka deltagarnas förståelse för nyckelkoncept, och att utveckla deras kompetens and färdigheter i att genomföra kvalitativ dataanalys. Deltagarna kommer utveckla en förmåga att bedöma och utvärdera val av analytiska metoder till ett adekvat sett av empirisk data. Kursen syftar därutöver också på att utöka deltagarnas förståelse för premisserna för publiceringar baserade på kvalitativ dataanalys i vetenskapliga journaler.

Kursen ges på engelska.

Intended learning outcomes

After completion of the course the course participant should be able to:

Knowledge and understanding

Competence and skills

Judgement and approach

Course content 

In this course the participants get familiarized with, and learn how to use, a range of techniques and methods for qualitative data analysis, for example:

During the course, the participants will also be introduced to tools and software that supports qualitative data analysis, such as Nvivo and Ddose.

Course organisation

The course is divided into 5 course sessions, including the course introduction.

Examination

GRU1: Individual examination, written and oral, with focus on key concepts, methods and approaches in qualitative analysis (examination of the course literature).

SEM1: Group examination, oral, planning and completion of a seminar with focus on selected technique for qualitative data analysis. (Assignment 1)

INL1: Individual examination, written and oral, analysis of empirical data and reflection on the result, including presentation of results from analysis of qualitative data. (Assignment 2).

Literature

Course books:

Miles, M., Huberman, M. & Saldana J. (2019). Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook, Thousands Oaks, CA: Sage Publications Inc.

Wertz, F.J, Charmaz, K., McCullen, L.M., Josselson, R. Anderson, R., & McSpaden, E. (2011). Five Ways of Doing Qualitative Analysis, New York: The Guildford Press.

Sammankomster

10:00 - 12:00 3 november 2020

Online

8:00 - 17:00 17 november 2020

JTH or MDH

Kontakt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile