P54: Cirkulär ekonomi och industriella system #03

P54: Cirkulär ekonomi och industriella system #03

7,5 HP
Startdatum: 26 mars 2024

Lärosäte: Kungliga Tekniska högskolan

Målgrupp: Doktorand

Akademi: Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 10 mars 2024
Platser: 47 lediga (av 50)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Denna kurs möjliggör för deltagaren att efter avslutad kurs: · Beskriva och analysera de konceptuella ramar som är nödvändiga för att förstå grunden till CE; · Beskriva aktuella industriella trender avseende CE; · Baserat på ett systemperspektiv, föreslå implementering av CE-strategier i industrin och samhället, samt diskutera möjligheter och hinder i genomförandearbetet. · Beskriva och kritiskt granska principen för CE

Kursen ges på engelska.

Aim

The aim of this PhD course is to provide the foundations of the circular economy paradigm and its implementation;

Minimum number of students: 10

Course organisation

The course is organized in 6 meetings spread over 3 months with students own work before, in between and after the meetings. Observe that pre-reading and individual/group work is expected before the first meeting as well as during the course so allocate time before the first meeting.

Preliminary schedule*

Meeting 1 29 March 2023 Lectures on foundations of the CE: themes and conceptual frameworks Location: Room 311, Brinellvägen 68, 114 28 Stockholm, Sweden
Meeting 2 30 March 2023 CE in practice: Industry presentations Location: Room 311, Brinellvägen 68, 114 28 Stockholm, Sweden
Meeting 3 28 April 2023 Peer review reports and group discussions on Assignment 1  

Online via Zoom

Meeting 4 14 June 2023 Learnings from the CE implementation projects Location: Room 311, Brinellvägen 68, 114 28 Stockholm, Sweden
Meeting 5 15 June 2023

 

Circular business strategy workshop Location: Room 311, Brinellvägen 68, 114 28 Stockholm, Sweden
Meeting 6 16 June 2023 Student seminars and peer discussion on final assignment Location: Room 311, Brinellvägen 68, 114 28 Stockholm, Sweden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *Some changes in schedule may be expected and will be communicated in due time

Course content

The course will be a combination of lectures, industry talks, group discussions and course assignments. An important mechanism for learning is individual reflections and relating theory to practice. This PhD course will cover six CE related themes.

Examination

A successful completion of this course will be judged on the following items:

Fee for late drop-out

This course is included in the Produktion2030 program, and it is therefore free of charge for PhD student members of Graduate School Produktion2030. However, in case of drop-out later than 3 weeks before course start, a fee of 1 000 SEK per course credit will be charged the student’s home institution.

Sammankomster

13 april 2021 - 14 april 2021

Foundations of the CE: themes and conceptual frameworks + Industry speakers

16 juni 2021 - 18 juni 2021

Kontakt

Dela