Innovation och värdeskapande inom forskning #05

Innovation och värdeskapande inom forskning #05

4 HP
Startdatum: 17 oktober 2024

Lärosäte: Lunds universitet

Målgrupp: Doktorand

Akademi: Product Development Academy (PDA)


Senaste anmälningsdag: 1 oktober 2024
Platser: 25 lediga (av 25)

Anmäl dig

Du behöver logga in för att anmäla dig

Idag behöver en forskare inte bara ta itu med de viktiga vetenskapliga frågorna. En forskare ska också kunna ha ett vidare perspektiv på utnyttjandet av forskningsresultat och deras nytta för samhället. Den här kursen hjälper dig som doktorand att sätta in ditt forskningsprojekt i ett vidare sammanhang och ge dig insikter i processerna för innovation och kreativitet.

Denna kurs ges på engelska. 

Allmän information om kursen

Kursen ger 4 högskolepoäng.

Idag behöver en forskare inte bara ta itu med de viktiga vetenskapliga frågorna. En forskare måste också ha ett vidare perspektiv på hur forskningsresultat används och hur de kan vara till nytta för samhället. Den här kursen hjälper dig som doktorand att sätta in ditt forskningsprojekt i ett vidare sammanhang och ger dig även insikter i och förståelse för processerna för innovation och kreativitet.

 

Kursens mål

Syftet med kursen är att vidga idén om vad innovation är och att utrusta doktorander med verktyg och processer som leder från forskning till kommersialisering. I kursen tränas de innovations- och värdeskapande “glasögon” som behövs för att kunna sätta in sin forskning i ett användnings- och samhällsperspektiv. Detta ska stimulera överföringen av forskningsresultat till samhället och därmed bidra till ökad innovation och stärkt samarbete mellan akademi, investerare, näringsliv och samhället i stort.

Kursen hålls under sex intensiva heldagar med fokus på forskningsbaserad innovation och idégenerering, vilket täcker följande ämnen:

Under kursen genomförs en grupprojekt och individuella uppgifter relaterade till individens forskningsprojekt. Kursen är tillämpad till sin karaktär – du lär dig inte endast om vad innovation är, du lär dig även hur innovation görs i praktiken. Arbetsuppgifter görs även mellan kursens olika sessioner.

I grupper genomförs projekt som är kopplade till de deltagandes forskningsfråga. Genom användning av praktiska verktyg och metoder sätter vi forskningsfrågan i ett samhälls- och brukarperspektiv och tillämpar divergenta och konvergenta metoder som leder till en värdeskapande lösning.

Den här kursen förbereder dig för en framgångsrik karriär inom akademin eller industrin.

Datum för kurstillfällen

17 oktober

22 oktober

8 november

13 november

20 november

27 november

 

Registrering

Anmäl dig senast 1 oktober 2024.

Skicka din anmälan till utbildningsadministratör Cilla Perlhagen via mejl på cilla.perlhagen@design.lth.se. Inkludera hur långt du kommit i din utbildning och vilken institution du tillhör.

Kontakt

Dela