Ulf Bodin

Ulf Bodin

Biträdande professor

Tjänsteorienterade och distribuerade lösningar för industriella IoT-system.

Ulf är docent vid institutionen för system- och rymdteknik och arbetar med forskning om distribuerade industrisystem och arbetar som avdelningschef för EISLAB (Embedded Internet Systems LAB). Tidigare har han arbetat 15 år inom data- och telekomindustrin, för företagen Telia, Operax och NetSocket. Ulf har också arbetat fyra år i ETSI och har bidragit till andra standardiseringsorganisationer som IETF, DSL forum, ITU-T och multi-service forum.

 

Forskning

För närvarande leder Ulf ett projekt som heter SALM som handlar om automatisering av arbetsmaskiner med maskininlärning. Han deltar också i Productive 4.0, ett av Europas största projekt inom industriautomation där han fokuserar på teknik för distribuerade liggare (eng. distributed ledger technologies), även kända som block-kedjor (eng. Block-chains). Han är vidare involverad i projekten Connected Construction Site (Swe, Uppkopplad byggplats) och FAR-EDGE.

För mer information om Ulfs arbete, se igenom publikationerna nedan och kontakta honom för vidare diskussion. Mer information finns också på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ulf-bodin-b54106/

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile