Ulf Bodin

Ulf Bodin

Biträdande professor

Tjänsteorienterade och distribuerade lösningar för industriella IoT-system.

Ulf är docent vid institutionen för system- och rymdteknik och arbetar med forskning om distribuerade industrisystem och arbetar som avdelningschef för EISLAB (Embedded Internet Systems LAB). Tidigare har han arbetat 15 år inom data- och telekomindustrin, för företagen Telia, Operax och NetSocket. Ulf har också arbetat fyra år i ETSI och har bidragit till andra standardiseringsorganisationer som IETF, DSL forum, ITU-T och multi-service forum.

 

Forskning

För närvarande leder Ulf ett projekt som heter SALM som handlar om automatisering av arbetsmaskiner med maskininlärning. Han deltar också i Productive 4.0, ett av Europas största projekt inom industriautomation där han fokuserar på teknik för distribuerade liggare (eng. distributed ledger technologies), även kända som block-kedjor (eng. Block-chains). Han är vidare involverad i projekten Connected Construction Site (Swe, Uppkopplad byggplats) och FAR-EDGE.

För mer information om Ulfs arbete, se igenom publikationerna nedan och kontakta honom för vidare diskussion. Mer information finns också på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ulf-bodin-b54106/

Projekt

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019

Dela