Tord Cedell

Tord Cedell

Adjungerad professor, Docent

Lärosäte/Institut: Lunds universitet

Arbetar idag 50% som adjungerad professor på avdelningen för Industriell produktion, LTH. Resten av tiden på MagComp ett mindre företag som producerar och säljer magnetiska komponenter och system baserade på magnetism/magnetostriktion

Projekt

Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare

Traditionell lödning av värmeväxlarplattor utförs batchvis genom sakta upvärmningvärmning i en ugn med vacuum- eller skyddsgasatmosfär. Industrin eftersträvar produktionsflöde där varje produkt behandlas separat i olika stationer, s.k. enstycksproduktion. Genom att använda ohmisk värmning direkt i värmeväxlarpaketet så kan korta cykeltider, låg energiförbrukning, enkel omställning samt hög, mätbar kvalitet uppnås.

2017 – 2018

Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare

Dela