Sten Grahn

Tekn. Dr. Produktionssystem

Utveckling av metoder att leverera värde istället för produkter, och köpa värde istället för att göra investeringar.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile