Sten Grahn

Tekn. Dr. Produktionssystem

Utveckling av metoder att leverera värde istället för produkter, och köpa värde istället för att göra investeringar.

Projekt

Dela