Roland Larsson

Roland Larsson

Professor

Tel: 0920-491325, 070-2691325

Lärosäte/Institut: Luleå tekniska universitet

Professor vid avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet. Forskar inom tribologi, för utveckling av produkter med bättre hållbarhet, prestanda, längre livslängd och lägre vikt.

Forskning

Roland Larsson vid Luleå tekniska universitet är professor i maskinelement. Hans forskning är framförallt inriktad mot tribologi. Forskningen behandlar ofta frågan om hur två ytor samverkar med eller utan smörjmedel emellan dem. Smörjmedlets egenskaper och ytans topografi är viktiga parametrar som styr hur väl smörjningen fungerar och därmed även risken för slitage.
Framtidens fossilfria smörjmedel är ett område som han jobbat med sedan 2009. Med t.ex. glycerol som basvätska går det att göra vattenblandbara, giftfria, brandsäkra och helt hållbara smörjmedelslösningar. Roland jobbar även med frågor om cirkularitet och leder Luleå tekniska universitets framtidsområde Creaternity. Roland arbetar även med sport och teknik och har  gjort flertal studier av skidfriktion.

Projekt

Dela