Per Sandström

Per Sandström

Projektledare för projektet ViaF inom Mistra Innovation.

Lärosäte/Institut: Linköpings universitet

HTC Sweden AB

HTC Sweden AB

Dela