Patric Jannasch

Patric Jannasch

Professor Polymerteknologi

Lärosäte/Institut: Lunds universitet

Utveckling av polymer och polymera material, inklusive förnybara polymerer och biopolymerer.

Dela