Pär Marklund

Pär Marklund

Tekn. Dr. Maskinelement

Lärosäte/Institut: Luleå tekniska universitet

Forskningen fokuserar på tekniska tillämpningar inom fordonsindustrin och smarta, aktiva tribologiska system, s.k. Tribotroniska system

Pär Marklund är en forskare från Luleå Tekniska universitet som arbetar inom fordons och lagerindustrin. Han tog sin civilingenjörsexamen i maskinteknik på Luleå tekniska universitet den år 2004. Sedan inledde han doktorandstudier inom området våta kopplingar i fordonstransmissioner och han disputerade år 2008. Efter det arbetade han som forskarassistent på Luleå tekniska universitet och meriterade sig till biträdande professor år 2012.

Forskning

Tillämplningar som Pär arbetar inom är transmissioner, kuggväxlar, kopplingar och sensorsystem till kul och rullager.

Projekt

Dela