Omkar Salunkhe

Doktorand på Chalmers

Omkar Salunkhe är doktorand vid avdelningen produktionssystem sedan hösten 2018. Han arbetade tidigare som projektassistent vid det till avdelningen knutna Stena Industrial Innovation Lab i ett år. Han har en kandidatexamen i maskinteknik och masterexamen i produktionsteknik från Chalmers.

 

Forskning

Hans forskningsområde är digitalisering inom produktionssystem med fokus på tillämpning av Industrial Internet of Things för att skapa smarta fabriker och cyberfysiska produktionssystem (CPPS). Introduktion av information- och kommunikationsteknologi tillsammans med den ökade digitaliseringen inom produktion och tillverkning leder den fjärde industriella revolutionen ofta benämnd Industri 4.0. Genom inspiration från dessa förändringar är hans mål att hjälpa till att höja befintliga produktionssystem till en Industri 4.0 standard.

Dela