Ola Isaksson

Ola Isaksson

Professor Produktutveckling

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Akademi: Product Development Academy (PDA)

Leder forskargruppen Systems Engineering Design på Chalmers med fokus på utveckling av produktutvecklande förmåga.

Ola Isaksson är professor i ”Systems Engineering och Engineering Design” vid avdelningen för Produktutveckling på Chalmers i Göteborg och leder där forskargruppen för Systems Engineering Design.

Ola doktorerade inom SSF’s ENDREA program 1999 vid Luleå tekniska universitet (LTU) som industridoktorand vid Volvo Aero i Trollhättan, och fram till 2015 hade han en industriell specialistkarriär med forskning vid Volvo Aero, sedan 2012 GKN Aerospace, inom effektiva ingenjörsmetoder. Han var mellan 2007 och 2012 Adjungerad vid LTU inom ”Funktionell Produktutveckling”  med tonvikt på hur tjänstifiering påverka konstruktion och produktutveckling in tillverkande industri.

Ola har arbetat med metodutveckling tillsammans med såväl företag som industri i Sverige och internationellt.

Ola är aktiv i Design Society och medgrundare till Svenska Produktutvecklingsakademin

Forskning

Med Olas bakgrund inom simuleringsdriven produktutveckling ligger forskningsintresset i hur nya teknologier påverkar konstruktions och produktutvecklingsarbete. Aktuella exempel är digitalisering och additiv tillverkning om leder till att nya kompetenser och discipliner behöver samverka.

Ola har forskningsverksamhet inom b la värdedriven utveckling, plattformsbaserad utveckling, produkt-tjänstesystem (PSS), kunskapsbaserad automation, ”Set Based Engineering”, multidisciplinära ingenjörsmetoder och optimering.

Industriella sammarbetspartners finns b la inom aerospace, fordonsindustri, rymdindustri, tillverkande industri.

Projekt

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

IDAG syftar till att identifiera gap och föreslå åtgärder av den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av additiv tillverkning. Aktörer från en ny typ av värdekedja av tillverkande företag – från pulver till produkt – samverkar med digitaliseringsleverantörer och forskare för att förstå behov och beskriva åtgärder genom analys av industriella fall. Målet är att leverera en beskrivning i en roadmap där åtgärder kan utvecklas och demonstreras för att ytterst nå flexibla och skalbara digitala plattformar för additiva tillverkningsvärdekedjor.

2019 – 2019

Dela