Nicolette Lakemond

Nicolette Lakemond

Docent Industriell Organisation

Nicolette Lakemonds fokus i forskingen är främst på produktutvecklings- och innovationsledning i interorganisatoriska sammanhang, särskilt leverantörs- och kund samarbete i produktutveckling, öppen innovation, och funktionsförsäljning.

Nicolette Lakemond är docent/universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Hon är avdelningschef för avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap (PIE), undervisar och är kursansvarig i flera olika kurser och arbetar med ett antal forskningsprojekt. Undervisnignens fokus är främst Projektledning, Ledarskap, Industriellt förändringsarbete, Organisationsledning, Produktuveckling och innovationsleding. Hon är handledare och examinator för flertalet exjobbare varje år. Nicolette deltar aktivit i utveckling av nya kurser och har tidigare varit studierektor vid avdelningen.

Forskning

Med ett huvudfokus på produktutvecklings- och inovationsledning i interorganisatoriska sammanhang leder eller deltar Nicolette Lakemond i ett antal olika forskningsprojekt. Nicolettes forskning genomförs under KITE-programmets paraply. KITE står för Knowledge Integration in Transnational Enterprise och finansierars av Riksbanakens Jubileumfond under åren 2006-2014 (se www.liu.se/kite).

Länk till publikationer: http://www.ep.liu.se/publist/Default.aspx?userid=nicla05

Aktuella forskningsprojekt:

– Effektivt leverantörssamarbete i kunskapsintensiv produktframtagning, VINNOVA 2009-2012, Projektledare

– Kunskapsintegration mellan företag – Interorganisatoriskt samarbete i produktutveckling, Ragnar Söderbergsstiftelsen 2009-2012, Projektledare

– International Purchasing Survey – ett samarbete med forskare från 10 olilka länder, i Sverige ett samarbete med Högskolan i Gävle, Projektledare för Sverige, www.ipsurvey.org

– Open Innovation Survey – ett europeiskt samarbete med forskare från Sverige, Italien, Storbritanien och Finland, www.iei.liu.se/pie/open-innovation

– Agenda för att identifiera utmaningar och möjlligheter i effektivt och innovativt utvecklingsarbete, Vinnova 2012-2013, tillsammans med KTH, Blekinge Tekniska Högskola och Jönköpings Teksniska Högskola

– Interorganisatoriskt samarbete i utveckling av integrerade lösningar

Nicolette har för nuvarande två doktorander som hon är huvudhandledare till. Hon är biträdande handledare till ytterligare två doktorander.

Våren 2013 kommer hon att tillbringa utomlands vid SCANCOR (Scandinavian Consortium för Organizational Research) vid Stanford Universíty i Kalifornien, USA.

SAMARBETE MED INDUSTRI

Samarbete med industrin är ytterst viktig i forskningen som rör företag. Nicolette jobbar nära industrin i forskningsprojekten, undervisningen och uppdragsutbildning. I forskningen deltar oftast ett antal företag mycket aktivt. Dessa företag erbjuds vanligtvis återkoppling av forskningsresultat, möjlighet till benchmarking med andra företag, och deltagande i flera worskhops. I undervisningen deltar gästföreläsare från industrin och i vissa kurser geomför studenterna en projektuppgift i samarbete med företag. Nicolette har också jobbat aktivit med uppdragsutbildning, bland andra i en avancerad projektledningskurs som har getts under många år för projektledare/objektledare vid företaget Scania.

Projekt

Dela