Mikael Ström

Mikael Ström

Teknologie Licentiat, Civilingenjör maskinteknik

Tel: +46-70-7806023

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Metoder för produktutvecking, Lean produktutveckling, modellering av risker.

Mikael Ström är anställd på Swerea IVF som forskare och inskriven som industridoktorand på Chalmers Tekniska Högskola avd. PPU. Mikael har deltagit i ProViking Forskarskola och avlade sin licentiatexamen den 31/5-2013. Mikaels licentiatsuppsats har titeln ”Improving engineering change processes by using lean principles”. Mikael har en bakgrund inom grovplåtsbearbetning och är certifierad svetsingenjör. Mikael har även varit anställd som konstruktör och projektledare för produktutvecklingsprojekt i två tidigare anställningar. Den första av dessa innebar utveckling av automatiserad och mekaniserad svetsutrustning och den andra som konstruktör av lastbilspåbyggnader i höghållfasta stål.

Forskning

Mikael forskar på produktframtagningsprocessen med fokus på produktutveckling. Teoretiska utgångspunkter är bla. systematisk produktutveckling, integrerad produktutveckling, lean produktutveckling, systems engineering. Ett specialintresse ät tillämpningen av lean produktutveckling. Använd metoder är fallstudiemetodik, aktionsforskning, design research methodology.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile