Mikael Ström

Mikael Ström

Tekn. Dr. Produktutvecklingsmetodik

Tel: +46-70-7806023

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Metoder för produktutveckling, Lean produktutveckling, Agil produktutveckling, modellering av risker.

Mikael Ström är anställd på RISE som forskare och forskar inom produktutvecklingsmetodik. Mikael har en bakgrund inom grovplåtsbearbetning och är certifierad svetsingenjör. Mikael har även varit anställd som konstruktör och projektledare för produktutvecklingsprojekt i två tidigare anställningar. Den första av dessa innebar utveckling av automatiserad och mekaniserad svetsutrustning och den andra som konstruktör av lastbilspåbyggnader i höghållfasta stål.

Forskning

Mikael forskar på produktframtagningsprocessen med fokus på produktutveckling. Teoretiska utgångspunkter är bla. systematisk produktutveckling, integrerad produktutveckling, lean produktutveckling, systems engineering, interaktiva evolutionära algoritmer. Använd metoder är fallstudiemetodik, aktionsforskning, design research methodology.

Projekt

Dela