Mats Björkman

Mats Björkman

Professor Monteringsteknik

Tel: 013-128675, 0709-521136

Lärosäte/Institut: Linköpings universitet

Professor i Monteringsteknik vid Linköpings universitet. Forskar inom Flexibel Produktion och Automation, utformning och drift av Produktionssystem, Produktframtagning och Konstruktion för Produktion (DFX).

Mats Björkman är professor i Monteringsteknik vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Tekniska högskolan (LiTH) vid Linköpings universitet (LiU). Han är avdelningschef för avdelningen Industriell produktion.

Mats har under åren varit huvudhandledare för ett flertal tekniska doktorer samt varit engagerad i ett antal större nationella och internationella forskningsprogram samt forskningsprojekt. Han är för närvarande projektledare för flera multidisciplinära projekt samt deltar i ytterligare projekt. Han är eller har varit involverad i forskarskolorna ProViking, PROPER, EPROPER samt IMIE.

Forskning

Som huvudansvarig för verksamheten vid Industriell produktion är Mats Björkman involverad i en mängd olika industrinära projekt. Projekten genomförs inom tre tillämpade forskningsområden: – Flexibel automation och Robotik (inklusive utveckling, modellering, simulering, programmering, fysisk implementering/realisering). – Utveckling, drift och utvärdering av produktionssystem, inklusive system för återtillverkning. – Produktframtagning samt konstruktion för produktion, inklusive återtillverkning.

Forskningen präglas av en strävan att överbrygga gränserna mellan den virtuella och verkliga världen. Vi anser därför att simulering av produktion och produktionsprocesser primärt ska utföras av experter inom produktion, inte av simuleringsexperter. Det räcker dessutom inte att enbart arbeta i en datormiljö, det är viktigt att utveckla och bygga demonstratorer och prototyper i form av fysiska utrustningar och system.

All forskning vid Industriell produktion sker i samarbete med företag där företagen är aktiva partners i forskningsprojekten. Vi är verksamma inom främst följande branscher; verkstadsindustri (flyg, bil, etc), återtillverkning och återvinning (har blivit ett allt viktigare tillämpningsområde ur såväl miljömässigt som ekonomiskt perspektiv), trä-/möbelindustri och bioteknisk industri. Vi samarbetar med en stor mängd företag, alltifrån småföretag med under tio anställda till stora multiinternationella företag.

Projekt

Dela