Martin Rudberg

Martin Rudberg

Professor bygglogistik

Tel: +46 13 281566

Lärosäte/Institut: Linköpings universitet

Behovsmotiverad forskning med det övergripande målet att bygga effektivare med avseende på tid, kostnad och kvalitet, så att den totala byggkostnaden skall kunna sänkas radikalt jämfört med dagens generella nivåer. För att lyckas med detta fokuseras på tre delvis olika, men samverkande, områden inom bygglogistiken; försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet dem emellan.

Som innehavare av L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik leder Martin Rudberg den grupp som forskar om bygglogistik vid Linköpings universitet i Norrköping.

Forskning

Vid sidan av att sprida kunskap och kompetens om bygglogistik till studenter, byggsektorn och det omgivande samhället, bedrivs forskning inom bygglogistik koncentrerad till tre områden:

Inom respektive område finns ett antal doktorandprojket, och för närvarande pågår 4 projekt:

Dela