Maria Lindblad

Magister i nationalekonomi med miljöekonomisk inriktning

Styrmedel och metoder/processer för att implementera miljöskadekostander (externaliteter) i produktutveckling, ekonomisk värdering av ekosystemtjänster, och projektledare för olika projekt.

Maria Lindblad är magister i nationalekonomi med miljöekonomisk inriktning och arbetar med styrmedel och metoder/processer för att implementera miljöskadekostander (externaliteter) i produktutveckling. Maria arbetar även med ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. Maria är projektledare och har god erfarenhet av att projektleda projekt.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile