Maria Lindblad

Magister i nationalekonomi med miljöekonomisk inriktning

Styrmedel och metoder/processer för att implementera miljöskadekostander (externaliteter) i produktutveckling, ekonomisk värdering av ekosystemtjänster, och projektledare för olika projekt.

Maria Lindblad är magister i nationalekonomi med miljöekonomisk inriktning och arbetar med styrmedel och metoder/processer för att implementera miljöskadekostander (externaliteter) i produktutveckling. Maria arbetar även med ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. Maria är projektledare och har god erfarenhet av att projektleda projekt.

Dela