Magnus Löfstrand

Professor i Maskinteknik, PhD

Tel: +46 19 303283

Lärosäte/Institut: Örebro universitet

Baserat på maskinteknik & IT utvecklas metoder och verktyg för beslutsstöd, ofta avseende utveckling av produkter & produktionsprocesser med hög tillgänglighet.

Magnus Löfstrand har en examen i Maskinteknik från Luleå tekniska universitet (LTU) 2002. Löfstrand disputerade i Datorstödd maskinkonstruktion vid LTU 2007 och blev utnämnd till docent i Produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers år 2015. Från och med juni 2016 är Löfstrand Professor i Maskinteknik vid Örebro universitet.

 

Forskning

Magnus Löfstrands forskning genomförs i industriella samarbeten varför industribehoven, aktiviteter i utvecklingsprocessen och i försäljningsprocessen alltid måste hanteras.

Metoder och verktyg som utvecklas baseras ofta på maskintekniska och informationstekniska data, och syftar ofta till att öka kunskapen om systemtillgänglighet i maskintekniska tillämpningar. En avsikt är att stödja industri avseende utveckling av tillgänglighetsbaserade erbjudanden.

Metoder och verktyg som utvecklas kan användas till att utvärdera och jämföra alternativa utvecklingslösningar, utvärdera industriell utvecklingskapacitet och effekter av olika utvecklingsval i termer av tid, kostnad och kvalitet, samt skapa bättre beslutsunderlag snabbare än vad som var möjligt tidigare.

Industrinklimatet idag präglas av ständigt nya krav inklusive ökade krav på samarbete. Löfstrands forskning berör därför även metoder och verktyg för distribuerat samarbete med främst ingenjörsarbete som tillämpning.

Projekt

Dela