Larsgunnar Nilsson

Larsgunnar Nilsson

Professor

Tel: +46-13-281107

Universitet/Högskola/Institut: Linköpings universitet

Forskningsprogram: ProViking

Professor, IEI/Avdelning Hållfasthetslära, Linköpings Univesitet Ämnesföreträdare för Hållfasthetslära.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile