Lars Pejryd

PhD, Professor

Forskningen handlar om hur tillverkningsprocesser kan påverka och påverkas av arbetmaterialens sammansättning och hur man på ett effektift sätt kan styra dessa processer till önskat resultat. Fokus under senare år har varit mot skärande bearbetningsprocesser.

Lars Pejryd är professor i materialprocesser och deras styrning. Han har under snart tre decennier bedrivit forskning om material och produktionsprocesser som används inom verkstadsindustrin. Han har forskat både som anställd inom universitetsvärlden och inom industrin. Med denna erfarenhet av att ha ett ben i varje läger är han nu verksamhetsledare för Produktionstekniskt Centrum som drivs i samarbete mellan Högskolan Väst och flera företag.

 

Forskning

Lars Pejryd disputerade 1985 vid Umeå universitet. 1985 – 1988 arbetade han på Seco Tools i Fagersta. Här handlade hans forsknings och utvecklingsarbete framför allt om hårda material och beläggningar för skärverktyg i till exempel svarvar och fräsar. 1988 kom Lars Pejryd till Trollhättan och Volvo Aero. Han fortsatte till en början att forska på keramer, men senare gällde forskningen också andra typer av material och processer inklusive ytbeläggningsprocessen termisk sprutning.
Under 1990-talet inleddes ett samarbete mellan Volvo Aero och det som skulle bli Högskolan Väst. Lars Pejryd har sedan starten varit en de tongivande krafterna i detta samarbete. Fortfarande anställd på Volvo Aero blev han 1997 adjungerad professor vid Tekniska högskolan i Lund. Hans huvuduppgift var att bygga upp en forskargrupp på den nya högskolan i Trollhättan. Denna uppgift ledde honom senare vidare till de befattningar han har idag, adjungerad professor på Högskolan Väst och sedan 2007 verksamhetsledare för Produktionstekniskt Centrum där högskolans största forskargrupp finns.

Den forskning som Lars Pejryd för närvarande är mest engagerad i gäller skärande bearbetning som svarvning och fräsning med mera. Forskningen handlar bland annat om hur värme genereras i skärande bearbetning och hur man effektivt kan kontrollera den med kylteknik. Andra områden som studeras är hur man kan minska skadliga vibrationer under bearbetningen. Här studeras även hur man effektivt kan föra ut detta kunnande till industrin, bland annat med hjälp av mobila plattformar som iPhone och iPad. I ytterligare ett projekt undersöker man om det går att använda sensorer i fleroperationsmaskiner för nya syften. Om man kan urskilja mönster i maskinernas vibrationer skulle dessa mönster kunna fungera som diagnosverktyg både för maskinens status och för processen. På sikt kan detta kopplas tillbaka till styrning av maskinen och processen.

Projekt

Dela