Lars Nyborg

Professor

Forskning inom pulverteknik, additiv tillverkning och bearbetningsteknik med fokus på utveckling av material och process.

Lars Nyborg är professor vid Chalmers tekniska högskola i ämnet ytteknologi. Han leder där forskningen inom yt- och pulverteknik. Vid gruppen drivs idag flera projekt inom området additiv tillverkning och pulverteknik, t ex inom Produktion2030 med inriktning på kopparbaserade material.

 

Forskning

Forskningen fokuseras inom tveckling av material och processer, där teori, modellering, experiment och karakterisering med mikroskopi, ytspektroskopi (XPS, Auger), röntgen och termisk analyser kombineras. Gruppen förfogar över två maskiner för lasersmältning i pulverbädd och är också initiativtaget via Eduard Hryha och Lars Nyborg till ett av Vinnovas nya kompetenscentra  CAM2 som fokuseras på utveckling av additiv tillverkning i metall. Lars Nyborg leder också ett ramprojekt med stöd av SSF inom sintring där syftet är att skapa ny teknik för nanoteknikstödd sintring av metallpulver. Lars Nyborg har publicerat ca 200 vetenskapliga artiklar, inkluderat konferensbidrag, inom sina forskningsområden  och har nära samverkan med industri, andra universitet och institut inom Sverige och i andra länder.

 

Projekt

Dela