Lars Frenning

Lars Frenning

Tekn.Dr , PD Mistra Innovation

Tel: 070-5268340

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola Kungliga Tekniska högskolan

Programdirektör för Forskningsprogrammet Mistra Innovation.

Lars Frenning är Programdirektör för Forskningsprogrammet Mistra Innovation.

Lars är ägare till LaFri, ett konsultföretag inom området företagsutveckling. Dessförinnan har han under 30 års tid arbetat inom svensk verkstadsindustri med tyngdpunkt inom produktutveckling, lansering och försäljning globalt. Under åtta år var han VD för ITT Flygt Pumpar och före det teknisk direktör i samma koncern under sju år. Sin grundläggande erfarenhet av industriell verksamhet fick han åren 1973 – 86 vid dåvarande ASEA AB, där han arbetade som ledare i många befattningar inom produktutveckling, konstruktion och produktion samt marknadsföring och försäljning.

Forskning

Lars är teknologie doktor från KTH, där han åren 1971-73 också arbetade som forskare. Han disputerade 1977 med avhandlingen ”Structural Behaviour of Stators for Water Wheel Generators” som behandlar stabilitet och dynamik hos stora statorer.

Senare år har han ägnat mycket tid åt frågor rörande en hållbar utveckling i samhället och speciellt har han studerat livscykelkostnader i industriella system.

Dela