L. Rickard Z. Jooste

L. Rickard Z. Jooste

Fil. Dr. Systematisk botanik

Licheniserade sporsäcksvampars systematik, taxonomi och ekologi. Växter och svampar i mediterrana och arida klimat.

En nyfiken och öppen person, som gärna vill dela erfarenheter och kunskaper med andra. Han finns här för att han är nyfiken på tekniken och dess roll i transformeringen av Sverige till ett modernt, hållbart samhälle.

Forskning

För närvarande är hans forskning i huvudsak vilande, men han kommer att fortsätta i mån av tid, på sin fritid.

Dela