Johan Felix

Johan Felix

Tekn.Dr. Polymerteknologi

Tel: +46 733940943

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Forskningsnära utveckling inom materialteknik och återvinning.

Johan, som arbetar som projektledare för industriella utvecklingsprojekt och samarbeten vid Chalmers Industriteknik, har omfattande erfarenhet från både akademisk och industriell forskning inom områdena materialvetenskap och återvinningsteknik. Johan har tidigare arbetat med materialutveckling och FoU-ledning vid ABB samt uppdragsforskning vid SINTEF Materialteknologi. Andra uppdrag som Johan haft är som VD för uppstartsföretag och som styrelseordförande for forskningsinstitut.

Forskning

Johans huvudsakliga forskningsområden är:

Dela