Joakim Hedegård

Joakim Hedegård

Tekn Lic, MSc, IWE

Avancerade svets- och hybridfogningsprocesser, optimering och livslängdsförlängning.

Dela