Jan Wikander

Jan Wikander

Professor

Tel: +46-8-7907370

Lärosäte/Institut: Kungliga Tekniska högskolan

Mekatronik i allmännnhet och speciellt modellbaserade metoder för utveckling och optimering av mekatroniska system med avseende på t. ex. funktionalitet, prestanda, vikt och kostnad.

Projekt

IDIOM

Projektet syftar till att förbättra industrins konkurrenskraft genom att utveckla nya metoder och verktyg för effektiv utveckling av produkter som integrerar mekanik, elektronik, programvara och reglering. Dessutom ska två nya innovativa produktkoncept utvecklas in linje med de deltagande leverantörsföretagens långsiktiga produktstrategier. Under utvecklingen tillämpas syntesmetoder och verktyg för att kunna demonstrera och verifiera syntesmetodens och verktygens funktionalitet och effektivitet.

2009 – 2013

Dela