Jack Delin

Jack Delin

Projektledare för projektet OdourA inom Mistra Innovation.

Lärosäte/Institut: Kungliga Tekniska högskolan

VD för Centriair AB.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile