Iñigo Alonso Fernandez

Iñigo Alonso Fernandez

Civilingenjör

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Akademi: Product Development Academy (PDA)

Plattformsbaserad produktutveckling, modellbaserad beslutsfattande och värdestyrd design.

Iñigo är en industriell ingenjör med erfarenhet inom fordonssektorn och ”big science”(särskilt partikelacceleratorer). Han är för närvarande på studieperiod från European Spallation Source och bedriver doktorander vid Chalmers om produktutveckling.

Forskning

Iñigo forskar för närvarande beslutsfattandet i tidiga faser av produktutveckling och hur de påverkar plattformernas flexibilitet för att anpassa sig till framtida innovationer.

Projekt

Dela