Gunnar Bolmsjö

Gunnar Bolmsjö

Professor, Maskinteknik med inriktning mot industriella produktionssystem

Tel: +46 722 467068

Lärosäte/Institut: Linnéuniversitetet

Akademi: Produktionsakademien

Industrins digitalisering som inbegriper metoder för automatiserade och integrerade processer för aktiviteter som kodgenerering och konfigurering. Industriella tillämpningar och koncept som knyter an till modellbaserade synsätt som Industri 4.0 för flexibel kundanpassad tillverkning.

Gunnar Bolmsjö är professor i industriella produktionssystem vid Linnéuniversitetet. Han har tidigare varit professor i robotteknik vid Lunds Universitet och professor i robotik vid Högskolan Väst. Gunnar Bolmsjö började vid Linnéuniversitet 1 mars 2018 och fokuserar på området industrins digitalisering samt bygga upp nätverk med industrin inom regionen kring Linnéuniversitetet. Bolmsjö är engagerad inom olika verksamheter av vilka kan nämnas Produktionsakademien och SWIRA.

Forskning

Forskningen inom industriella produktionssystem är främst riktat mot automatisering och robotteknik. Ställt i relation till pågående digitalisering inom såväl samhälle som industrin går forskningen mot ett mer modellbaserade synsätt samt integrering av information och data, vilket omsatt inom industriella produktionssystem får effekter på delar som automatgenerering av kod som konfigurerar eller styr olika processer och robotar. Detta i sin tur kräver metoder som som möter högt ställda krav, speciellt för de fall som funktioner är säkerhetsrelaterade.

I många fall kan man inte på ett effektivt sätt uppnå full automation och samverkan mellan människa och robot blir en viktig del i tillverkningen, s.k. kollaborativa system. Här är säkerheten och metoder för detta aktuell för forskningen. Utmaningarna är stora och drivs på av motsvarande behov från industrin. I kollaborativa system kan man använda sig av människans kognitiva förmåga och robotars precision och kraft som tillsammans skapar nya möjligheter.

Dela