Göran Gustafsson

Göran Gustafsson

Tekn. dr

Tel: 031-772 1357, 073-0346 357

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Lean produktutveckling med fokus på kunskapshantering och -återvinning.

Göran Gustafsson är universitetslektor i maskinkonstruktion vid institutionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Forskning

Göran forskar inom Lean produktutveckling med fokus på kunskapshantering och -återvinning.

Dela