Göran Gustafsson

Göran Gustafsson

Tekn dr i strömningslära

Tel: 031-772 1357, 073-0346 357

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Göran Gustafsson är universitetslektor i maskinkonstruktion vid institutionen för produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers tekniska högskola. Han är också studierektor för ProViking Forskarskola.

Universitetslektor i maskinkonstruktion vid Chalmers tekniska högskola. Forskar inom produktinformationshantering. Studierektor för ProViking Forskarskola.

Forskning

Göran forskar inom produktinformationshantering.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile