Göran Folkesson

Göran Folkesson

Projektledare för "OptBody" projektet inom Mistra Innovation.

Lärosäte/Institut: Swerea SICOMP

Projektledare för "OptBody" projektet.

Projektledare för ”OptBody” projektet.

Projektet handlar om tillverkning och återvinning av karossen till en liten el-driven bil. Materialet i karossen är fiberförstärkt plast. Projektets mål är att utveckla, införa och värdera en tillverkningsmetod som är lämplig att använda för en kostnadseffektiv produktion av 2000 fordonskarosser per år. Ett antal olika tillverkningsmetoder kommer att utvärderas med hänsyn till vikt och kostnad. Produktionens robusthet, kvalitet och möjlighet att återvinna karossen är viktiga krav att ta hänsyn till. Dessutom kommer möjligheten att använda återvunnet material i tillverkningen av vissa komponenter att bedömas. Ett antal LCA kommer att genomföras för att jämföra olika alternativ.Karossens krocksäkerhet kommer att analyseras och en metod för återvinning att utvecklas.      Projektet drivs i samarbete mellan Clean Motion AB, KTH, Stena Metall Service AB och Swerea SICOMP AB.

Forskning

Projektledare för ”OptBody” projektet.

Dela