Gauti Asbjörnsson

Gauti Asbjörnsson

Assistant Professor

Utveckling förståelse för dynamiskt process beteende för att förbättra produktion, informationen för beslutsfattande, människa-maskin interkction, styrning, optimering och hållbarhet

Gauti Asbjörnsson är Forskarassistent i maskinelement gruppen på avdelningen för Industri- och Materialvetenskap på Chalmers.

Forskning

Gauti Asbjörnssons forskning ligger först och främst inom modellering och simulering av produktion av ballastmaterial. Detta innebär aspekter som processoptimering, maskinoptimering, styralgoritmer, människa-maskin interaktion samt utsläpp måste tas hänsyn till för att göra produktion effektivare och mer hållbar.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile