Gauti Asbjörnsson

Gauti Asbjörnsson

Assistant Professor

Utveckling förståelse för dynamiskt process beteende för att förbättra produktion, informationen för beslutsfattande, människa-maskin interkction, styrning, optimering och hållbarhet

Gauti Asbjörnsson är Forskarassistent i maskinelement gruppen på avdelningen för Industri- och Materialvetenskap på Chalmers.

Forskning

Gauti Asbjörnssons forskning ligger först och främst inom modellering och simulering av produktion av ballastmaterial. Detta innebär aspekter som processoptimering, maskinoptimering, styralgoritmer, människa-maskin interaktion samt utsläpp måste tas hänsyn till för att göra produktion effektivare och mer hållbar.

Dela