Fredrik Schultheiss

Fredrik Schultheiss

Tekn. Dr. Mekanisk Teknologi och Verktygsmaskiner

Lärosäte/Institut: Lunds universitet

Analys och vidareutveckling av industriella tillverkningsmetoder med särskilt fokus på skärande bearbetning.

Fredrik Schultheiss är biträdande universitetslektor vid avdelningen för industriell produktion, Lunds universitet. Fredrik tog sin doktorsexamen i mekanisk teknologi och verktygsmaskiner 2013 vid samma universitet med en avhandling som behandlar skärbarheten hos duktila och deformationshårdnande material. Hans främst expertisområde är industriella tillverkningsmetoder, särskilt skärande bearbetning, samt relaterade tillverkningssystem.

Forskning

Fredriks forskning behandlar primärt olika tillverkningsmetoder och då främst skärande bearbetning, samt relaterade tillverkningssystemsfrågor. Målet med forskningen är att skapa en ökad förståelse för den fundamentala tillverkningsprocessen och dess tekniska, ekonomiska och hållbara resultat och effekter.

Genom att förstå tillverkningsprocessen kan en länk skapas mellan använda processparametrar och erhållet resultat vilket möjliggör optimering av tillverkningsprocessen. Till exempel kan effekten av införandet av ett nytt arbetsmaterial utvärderas och adekvata förändringar av processparametrar vidtas för att på bästa sätt optimera processen. Ett typexempel är dagens forskningsarbete med att fasa ut bly som legeringsämne. Bly används idag för att förbättra skärbarheten hos kopparlegeringar men aktuell forskning visar att genom väl avvägda förändringar av använd processdata kan dagens material med fördel ersättas av blyfria alternativ, en förändring vilket utgör ett steg på vägen mot en hållbar tillverkningsprocess.

Projekt

Dela