Erik Lindgren

Tekn. Dr.

Forskning

Erik Lindgren är forskare vid forskningsinstitutet Swerea KIMAB. Erik forskar inom oförstörande provning främst med ultraljud, laserultraljud samt digitalröntgen. Tillämpningarna återfinns inom bland annat kvalitetskontroll av svetsar, additivt tillverkade metallkomponenter, gjutna komponenter samt processövervakning inom bland annat stålindustrin. Fokus ligger på framtagande av och förbättringar av provningsprocedurer och analysalgoritmer för provning och övervakning in-situ/on-line.

Projekt

Dela