Erik Höglund

Erik Höglund

Professor Maskinelement

Tel: 0920-491215

Lärosäte/Institut: Luleå tekniska universitet

Professor vid Avd. för Maskinelement, Luleå tekniska universitet. Forskar inom Tribologi - smörjning, nötning och friktion.

Dela