Erik Brolin

Tekn. Licentiat och Doktorand

Tel: 0500448579

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Jag forskar inom ergonomi där fokus ligger på metoder och verktyg för att kunna simulera och designa arbetsplatser där alla människor kan arbeta utan risk för skador eller överbelastning.

Erik Brolin arbetar sedan 2009 med forskning och undervisning på Högskolan i Skövde och Forskningscentrum för Virtuella system inom gruppen User Centred Product Design. Erik läste till civilingenjör i Ergonomisk design och produktion på Luleå tekniska universit där han tog examen 2009. Sedan 2010 bedriver han doktorandstudier vid Chalmers tekniska högskola och institutionen för Produkt- och produktionsutveckling vilket hittills har lett till en licentiatexamen Consideration of anthropometric diversity – Methods for product and production development som blev klar 2012.

Forskning

Belastnings- och arbetsskador innebär en stor kostnad för samhället. Högskolan i Skövde och Chalmers tekniska högskola samarbetar för att kunna minimera arbetsskador tidigt i utvecklingen av en ny arbetsplats eller produkt. Målet är att ta fram ett datorprogram som automatiskt simulerar mänskliga rörelser som även är ergonomiskt riktiga. Med simuleringsmjukvaran går det då att se om en planerad arbetsplats eller produkt är lämplig för en människa. Resultatet av projektet kommer att bli att man tidigt kan ändra dåligt utformade arbetsplatser och därmed minimera kostnaden för belastnings- och arbetsskador.

Dela