Dan Lämkull

Dan Lämkull

Teknologie Doktor - Ergonomi

Erhöll civilingenjörsexamen 1993 från programmet industriell arbetsmiljö (R-linjen, numera Teknisk Design) på Luleå tekniska universitet med inriktning mot produktutformning. Genom sin första anställning, som applikationskonsult inom geometri- och ergonomisimulering, kom han i kontakt med manikiner och manikinsimuleringsprogramvaror. 2004 påbörjade Dan sitt doktorerande, inom Volvos industridoktorandprogram, som kom att behandla produktionsergonomisimulering inom montering av personbilar. Forskningen har främst studerat vilka brister/begränsningar dagens ergonomisimuleringsprogramvaror har och hur användare försöker kompensera för dessa med bland annat egenutvecklade applikationer och stödsystem. November 2006 erhöll Dan sin licentiatexamen och i juni 2007 blev Dan certifierad europaergonom. Den 27 mars 2009 erhöll han sin doktorsexamen.

Efter sin doktorsexamen är nu Dan tillbaka på Volvo Personvagnar och har återgått till sin gamla verksamhet som metodutvecklare inom “Virtual Manufacturing” inom beredningsorganisationen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utveckla metoder för virtuellt beredningsarbete och att implementera dessa i organisationen. Utöver dessa verksamheter är Dan även involverad i diverse forskningsprojekt, alla relaterade till ”Virtual Manufacturing”, i egenskap av projektledare (för Volvo Personvagnar).

Forskning

Volvo Personvagnar – Göteborg. Forskar inom ”Virtual Manufacturing”: Virtual Ergonomics, Laser scanning, OLP, Virtual Packing, Motion Capture, Path Planning.

Projekt

Dela