Carin Rösiö

Carin Rösiö

Docent

Carin Rösiös forskningsintresse innefattar utformning av produktionssystem med fokus på rekonfigurerbarhet, hållbarhet och förmåga att hantera förändringar. Forskningen bedrivs i nära samarbete med tillverkande företag och är inriktar på såväl strategisk som operativ nivå.

Carin Rösiö är docent inom Produktionssystem och arbetar på Tekniska högskolan i Jönköping. Hon har sedan 2005 en civilingenjörsexamen i Ergonomisk design och produktion från Luleå Tekniska Universitet samt PhD i Innovation och Design med inriktning mor produktionsutveckling från Mälardalens Högskola. Är idag docent inom produktionssystem.

 

Forskning

Carin Rösiö har studerat tillverkningsföretag och deras förmåga att hantera förändringar genom rekonfigurerbara och flexibla produktionssystem. Detta inkluderar bl.a. långsiktig produktionsutveckling genom produktionsplattformar, interaktionen mellan produkt- och produktionsplattformar, ekonomisk motivering av stegvis investeringar av produktionsutrustning  samt metoder och verktyg för utveckling av rekonfigurerbar produktion.

Carin Rösiös doktorsavhandling syftade till att öka kunskapen om hur man stöder utformningen av rekonfigurerbara produktionssystem. Rösiö har även bedrivit forskning kring samarbete med leverantörer av produktionsutrustning, produktionslokalisering och huvudfabrikens förmågor i ett produktionssnätverk.

Dela