Camilla Lundgren

Camilla Lundgren

Doktorand

Camilla är doktorand sedan september 2016 på instutitionen för industri- och materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Hennes forskning fokuserar på att kvantifiera och kommunicera nyttan med underhåll, med syfte att möjliggöra investeringar inom Smart Maintenance. Målet är att bidra arbetssätt eller verktyg för att främja en samsyn av underhåll och dess bidrag till en effektiv produktion.

Dela