Boel Wadman

Boel Wadman

Tekn. Dr. Physics

Forskar inom avancerade tillverkningsmetoder och driver testbäddsprojekt för ökad användning av avancerade och hållbara material.

Boel Wadman vill bidra till innovationer inom tillverkning genom att kombinera idéer och utvecklingsintresse hos personer i olika branscher.

Som koordinator för de svenska produktionsklustren vill hon öka det strategiska samarbetet kring hållbar produktion, för att öka konkurrenskraften hos företag med tillverkning i Sverige.

Fokusområdesledare inom tillverkning i RISE affärsområde Mobilitet

Leder RISE aktiviteter i EIT Manufacturing och deltar i EFFRAs Made in Europe-inspel.

Aktiv vid  Chalmers institution IMS med rollen ordförande i institutionsrådet och gästföreläsare i kursen Metal Forming and Joining.

Forskning

Boel disputerade inom materialanalys på Chalmers, och är idag specialist inom plåtformning och verktygsframtagning. I innovationssystemet arbetar hon främst i implementeringssteget, där nya eller förändrade kundkrav innebär utveckling av nya material, som i sin tur behöver nya tillverkningsmetoder.
Här kommer RISE IVFs kompetens inom tillverkning in. Genom tätt samarbete med företag, ofta på plats, kan kunskap utvecklas och delas inom ett projektkonsortium, vilket leder till ny kunskap och ofta även nya kundrelationer för företag som deltar i projekten.
I ett tidigare Vinnmer-stipendium arbetade Boel som gästforskare inom formningsverktyg för rostfritt stål, i Danmark hos Grundfos, i Sverige hos Outokumpu och i USA hos Ohio State University, tre spännande år som ökat intresset för internationella projekt.

 

 

Dela