Boel Wadman

Boel Wadman

Tekn. Dr. Physics

Forskar och projektleder projekt som bidrar till ökad användning av avancerade material (främst formning av plåt och kombinationer av metall och andra material).

Boel Wadman vill bidra till innovationer genom att kombinera idéer och utvecklingsintresse hos personer i olika branscher.

Genom ett Vinnmer-stipendium har hon fått möjlighet att arbeta med forskning om formningsverktyg i Danmark hos Grundfos, i Sverige hos Outokumpu och i USA hos Ohio State University, tre spännande år som lett till ökat intresse för internationella projekt.

Idag koordinerar Boel Swereas Grants Office, och deltar ibland aktivt i finansierade EU-projekt (senast Cirk4Life om cirkulära affärsmodeller).

Hon leder nu SMART EUREKA-klustrets tekniska kommitté, som arbetar med  utvärderingar och klustrets roadmap. Aktiv vid  Chalmers institution IMS med rollen ordförande i institutionsrådet och gästföreläsare i kursen Metal Forming and Joining.

Forskning

Boel har arbetat med materialanalys på Chalmers, och är idag specialist inom plåtformning och verktygsframtagning. I innovationssystemet arbetar hon främst i implementeringssteget, där nya eller förändrade kundkrav innebär utveckling av nya material, som i sin tur behöver nya tillverkningsmetoder.

Här kommer Swerea IVFs kompetens inom tillverkning in. Genom tätt samarbete med företag, ofta på plats, kan kunskap utvecklas och delas inom ett projektkonsortium, vilket leder till ny kunskap och ofta även nya kundrelationer för företag som deltar i projekten.

 

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile