Axel Lindfors

Axel Lindfors

Doktorand

Tel: 013-285620

Lärosäte/Institut: Linköpings universitet

Min forskning bidrar med kunskap till en bredare förståelse om hur våra industriella system påverkar naturen och samhället.

Forskning

Han forskar på multi-dimensionell bedömning av hållbarhetslösningar, det vill säga lösningar som påpekas eller beskrivs bidra till hållbar utveckling. Forskningen har ett metodfokus dels på hur multi-dimensionell hållbarhetsbedömningar kan göras samt vad dessa har för betydelse för implementeringen av hållbarhetslösningar.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile