Axel Lindfors

Axel Lindfors

Doktorand

Tel: 013-285620

Lärosäte/Institut: Linköpings universitet

Min forskning bidrar med kunskap till en bredare förståelse om hur våra industriella system påverkar naturen och samhället.

Forskning

Han forskar på multi-dimensionell bedömning av hållbarhetslösningar, det vill säga lösningar som påpekas eller beskrivs bidra till hållbar utveckling. Forskningen har ett metodfokus dels på hur multi-dimensionell hållbarhetsbedömningar kan göras samt vad dessa har för betydelse för implementeringen av hållbarhetslösningar.

Dela